Krank nedir

on
Categories: Nedir

Krank nedir , krank ne işe yarar , krank mili nedir ?

Krank mili içten yanmalı motorlarda kullanılan bir mekanik aksamdır. Görünüşüyle bildiğimiz marangoz mat­kabını andıran ve onun gibi bir kol va­sıtasıyla çalışan kran miline “kaldıraç mili” de denir. Ekseriyetle dövme de­mirden yapılmıştır. Krank mili, biyel koluyla motorun pistonuna bağlıdır. Pistonun, biyel kolu aracılığıyla krank milinin dirsekleri üzerine yaptığı ba­sınç, mili döndürür. Bu dönme ha­reketi de, bir mesajım düzeniyle, oto­mobilin tekerleklerine aktarılır.

Krank mili üzerindeki dirsekler, milin ekseninden bir hayli çıkık olduklarından, dönme esnasında bir balanssızlık vaziyeti alana getirebilirlerdi. Bu mahzur, dirseklerin ağırlığına eşit bi­rer denkleştirme kitlesiyle önlenmiştir. Krank milini donatan küçük eksenle­re, biyel kolu ayaklan eklemlidir. Her biyel ayağı için bir eksen vardır.

Ancak “V” tipi motorlarda, iki biyel ayağı, bir eksene eklemlidir. Motor kuvvetinin krank miline ile­tilmesi sırasında motordan kuvvetin akışı düzenli değildir. Kimi anlar var­dır ki, krank miline başka anlardakinden daha fazla kuvvet biner ve mil, daha hızlı dönmek zorunda kalır. Bu vaziyet, krank milinde bir burulma tireşimi alana getirir. Bu titreşim, titreşim amortisörü veya “damper” isimi verilen ve bir çift küçük volanı olan bir aletle kontrol altına alınmıştır. Bu alet olmasaydı, krank mili, belli bir hızdan sonra, aşırı burulma hasebiyle kırılabilirdi. Vantilatör kayış kasnağı da, buna ta­kılı vaziyettedir.

Krank mili, teker­leklerden başka, motorun diğer eklem­li parçalarını (karbüratörü besleyen pompa, yağlama ve su pompaları, elekt­rik akımını sağlayan dinamo, vantila­tör gibi) harekete geçirir. Dört devirli motorların ölü anlarında, pistonlar sevimsiz güç sağlamadıkları za­man, krank milinin ucuna yerleştiril­miş volan tarafından biriktirilmiş ener­jinin bir bölümü, mesajım düzeniyle ak­tarılmaya devam eder.

Krank mili nedir?

Krank mili motoru çalıştırmaya yarayan motorun ana parçalarından biridir. Krank mili olmazsa motor çalışmaz. Krank mili motorun iç bölgesinde yani motorun gövdesinde bulunur.

Krank mili ne işe yarar? ve görevi nedir?

Piston kolunun doğrusal hareketini dönme hareketine çevirir ve bu şekilde bir tork (döndürme kuvveti)  oluşturur.

Krank mili; kam miline, yağ pompasına, yakıt püskürtme pompasına, su pompasına ve yardımcı donanımlara (örneğin alternatör, hidrolik direksiyon pompası vb. gibi) hareket verir.

Krank milleri, yanma basıncı etkisi ile pistondan biyel aracılığı ile aldığı doğrusal hareketi, dairesel harekete çevirir ve bu hareketi volan ve kavramaya iletir.

Krank milinin tasarımı silindir sayısına göre değişir ve ilgili silindirlerin meydana getirdiği yanma sırasına uygun olarak dönme kuvvetini alır.

Krank milinin yağlaması ise üzerinde bulunan yağlama kanalları veyahut biyel kollarının karterdeki yağa çarpıp yağı sıçratmasıyla yapılır.